1Sep

Jak vytvořit zástupce Windows pro otevření konkrétního profilu v prohlížeči Chrome

Chrome vám umožňuje vytvářet více profilů, z nichž každá má jinou sadu záložek, historii vyhledávání, nastavení, tlačítka na panelu nástrojů, mimo jiné.Mezi profily můžete přepínat a každý profil se otevře v samostatném okně prohlížeče Chrome.

Na rozdíl od prohlížeče Firefox, který umožňuje při každém spuštění profilu vybrat profil, Chrome vždy otevře výchozí profil. Co když občas chcete spustit prohlížeč Chrome pomocí jiného profilu, než je výchozí profil? Obvykle byste museli otevřít okno prohlížeče Chrome a přepnout na jiný profil z tohoto okna prohlížeče. Můžete však nastavit zástupce na ploše a otevřít prohlížeč Chrome přímo do konkrétního profilu a můžete vytvořit jeden z těchto zkratek pro každý profil, který máte v prohlížeči Chrome. Přečtěte si, abyste zjistili, jak snadné je.

Otevřete prohlížeč Chrome a klikněte na odznak profilu v pravém horním rohu okna v záhlaví

V rozbalovacím dialogovém okně klikněte na přepínač "Přepnout osobu".

Zobrazí se dialogové okno obsahující ikony s názvy pro všechny profily prohlížeče Chrome. Klikněte na ikonu profilu, pro kterou chcete vytvořit zástupce na ploše.

Otevře se nové okno prohlížeče Chrome pomocí zvoleného profilu. Název profilu se zobrazí na profilovém odznaku. Klepněte na tlačítko nabídky Chrome( tři vodorovné čáry) v pravém horním rohu okna prohlížeče av rozevírací nabídce vyberte možnost Nastavení.

Na stránce Nastavení přejděte dolů na sekci Lidé a klikněte na aktuální osobu nebo profil. Poté klikněte na tlačítko Upravit.

Zobrazí se dialogové okno Upravit. Chcete-li do pracovní plochy přidat zástupce, který vám umožní otevřít prohlížeč Chrome přímo na právě vybraném profilu, klikněte na tlačítko Přidat zástupce na ploše.

Obrázek profilu můžete také změnit kliknutím na nový profil a v poli Upravit jméno můžete změnit název profilu.

Po přidání zástupce pro tento profil na plochu se klepnutím na tlačítko Přidat zástupce na ploše stává tlačítko "Odebrat zástupce na ploše".Klikněte na tlačítko Uložit.

Všimněte si, že se avatar v profilu změnil v seznamu Lidé.

Na pracovní ploše nyní existuje zástupce s uvedeným jménem. Poklepáním na zástupce otevřete prohlížeč Chrome pomocí tohoto profilu.

Klávesovou zkratku na hlavním panelu můžete také přiřadit pro snadný přístup, pokud máte otevřené jiné programy na ploše. Jednoduše klikněte pravým tlačítkem myši na zástupce na ploše a v rozbalovací nabídce vyberte možnost "Pin to taskbar".Klávesová zkratka na ploše i na hlavním panelu zobrazuje avatar, který jste pro daný profil zvolili na ikonu prohlížeče Chrome.