2Sep

Jak zvýšit svůj oblíbený textový editor s dalšími možnostmi

Je váš oblíbený textový editor bez několika funkcí?Možná chcete snadno získat počítání slov nebo změnit případ zvoleného textu. Existuje snadný způsob, jak vylepšit editor pomocí těchto a dalších funkcí.

Dolphin Text Editor Menu je bezplatný program, který přidává funkce do libovolného programu, ve kterém můžete zadávat vety nebo odstavce, jako je například Poznámkový blok, Word, OpenOffice, Wordpad a dokonce i programovací prostředí jako Visual Studio.

Poklepáním na stažený soubor. exe( viz odkaz v dolní části tohoto článku) nainstalujte Dolphin Text Editor Menu. Postupujte podle pokynů na obrazovce v Průvodci nastavením a klepněte na tlačítko Ano v dialogovém okně Řízení uživatelských účtů, pokud se zobrazí( v závislosti na nastavení Řízení uživatelských účtů).

Obrazovka Vybrat další úlohy v Průvodci nastavením vám umožňuje vybrat, zda chcete vytvořit ikonu na ploše a umožnit automatické spuštění programu Dolphin Text Editor v nabídce [Windows].

Poslední obrazovka v Průvodci nastavením vám umožňuje zvolit Spustit nabídku Dolphin Text Editor a zobrazit Historie verzí.Tyto možnosti jsou ve výchozím nastavení vybrány. Doporučujeme, abyste ponechali zvolenou nabídku Spustit textový editor Dolphin tak, aby se program spustil automaticky, když klepnete na tlačítko Dokončit a zavřete průvodce nastavením.

Před spuštěním menu Dolphin Text Editor se zobrazí dialogové okno Vybrat jazyk. Klepněte na požadovaný jazyk a klepněte na tlačítko OK.

Zobrazí se příručka Stručný návod obsahující základní kroky pro používání nabídky Dolphin Text Editor, včetně výchozí kombinace kláves pro aktivaci nabídky( Ctrl + NumPad0).

POZNÁMKA: Chcete-li zpočátku používat nabídku Dolphin Text Editor Menu, ujistěte se, že funkce Num Lock je zapnutá.To vyžaduje použití předvolené kombinace kláves.

Klepnutím na tlačítko X zavřete dialogové okno Rychlý průvodce.

Otevřete dokument v textovém editoru nebo textovém editoru. Poznámku použijeme pro tento příklad.

Vyjádřili jsme první odstavec z tohoto článku, který jsme zadali do programu Poznámkový blok. Stisknutím kombinace kláves Ctrl + NumPad0 otevřete nabídku Dolphin Text Editor. Chcete-li získat počítání slov pro zvýrazněný text, v hlavním rozbalovacím menu vyberte možnost Jiný a v podnabídce vyberte položku Počet slov.

Dialogové okno Počet slov zobrazuje informace o počtu slov, znaků, odstavců, řádků a dalších informací o vybraném textu.

Můžete také snadno změnit případ zvoleného textu. Stiskněte klávesu Ctrl + NumPad0, jakmile vyberete požadovaný text, a vyberte možnost Změnit případ a potom požadovanou volbu případu z podnabídky.

Změnili jsme vybraný text na případ titulu.

V menu Dolphin Text Editor můžete nastavit různé možnosti. Chcete-li získat přístup k možnostem, klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Dolphin v systémové liště a v místní nabídce vyberte možnost Volby.

POZNÁMKA: Ikonu nabídky Dolphin Text Editor můžete jednoduše přesunout do viditelné oblasti systémové lišty, abyste ji zpřístupnili.???

Zobrazí se dialogové okno Možnosti. Můžete zvolit, zda chcete programy Dolphin Text Editor Menu ignorovat a že ve vybraných programech nebude k dispozici místní nabídka.

V dialogovém okně Ignorované programy vyberte programy, ve kterých nechcete, aby nabídka Dolphin Text Editor Menu byla k dispozici. Po provedení výběru klikněte na tlačítko X v pravém horním rohu dialogového okna a zavřete jej.

Když zavřete dialogové okno Ignorované programy, nebudete vráceni do dialogového okna Možnosti. Chcete-li změnit další možnosti, musíte ji znovu otevřít, jak bylo uvedeno výše.

Pokud jsou v nabídce Dolphin Text Editoru volby, které nepoužíváte, můžete je odstranit z nabídky pouze zobrazením možností, které použijete. Chcete-li to provést, klepněte na položku Skrýt / zobrazit položky v dialogovém okně Možnosti.

V dialogovém okně Výběr položek vyberte zaškrtávací políčko pro každou položku, kterou nechcete zobrazovat v nabídce, takže v poli není zaškrtnuto. Po dokončení přizpůsobení nabídky klepněte na tlačítko X v pravém horním rohu a zavřete dialogové okno.

Menu Dolphin Text Editor lze provést s sebou jako přenosný program na USB flash disku nebo externí jednotce. Chcete-li, aby byl přenosný, klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Dolphin na hlavním panelu a z místní nabídky vyberte možnost Instalovat na paměťovou kartu.

V dialogovém okně Procházet složku přejděte na jednotku USB flash nebo na externí jednotku, na které chcete nainstalovat Dolphin Text Editor Menu a vyberte ji. Pokud chcete program nainstalovat do určitého adresáře, přejděte na požadovaný adresář na jednotce. Klepněte na tlačítko OK.

Nemělo by to trvat dlouho, než aplikace Dolphin Text Editor Menu bude nainstalována ve vlastním adresáři na jednotce USB flash nebo na externí jednotce. Poklepáním na soubor DolphinTextEditorMenu.exe spusťte program. Je přidán do systémové lišty a je k dispozici pro použití stejně jako instalovaná verze.

Dolphin Text Editor Menu je praktický nástroj, který můžete kdykoli použít k přidání mnoha užitečných možností jakémukoli textovému editoru, textovému editoru, editoru kódu nebo jakémukoli programu, kde můžete psát text. Je zdarma pro nekomerční použití.

Stáhněte si Dolphin Text Editor Menu z http://www.animal-software.com/dolphin-text-editor-menu.php.